Vážené přítelkyně včelařky, přátelé včelaři,

rád bych Vám (na základě dřívějších žádostí o připomenutí) předal „stručný“ seznam, co Vás v nejbližších dnech čeká.

1. V průběhu měsíce srpna jste od ČMSCH obdrželi dopis nebo e-mail k povinnému hlášení o počtu a umístění včelstev k 1.9.2022. Nezapomeňte toto hlášení podat, ať už využíváte papírovou formu poštou, nebo hlášení elektronické. Termím zůstává stejný, jako dříve – do 15.9. Nejen, že toto hlášení je podmínkou pro přiznání dotace 1.D. Především jde o zákonnou povinnost každého chovatele včel.

2. Blíží se termím podání žádosti o dotaci 1.D. Platí zde téměř stejná pravidla, jako v loňském roce. Časopis Včelařství, jeho 8. číslo, obsahuje všechny potřebné informace. Jen datum podání je o měsíc posunut – do 15.10.2022 (všechny níže zmiňované formuláře jsou samozřejmě ke stažení na stránkách vcelarstvi.cz).

  • celou žádost řádně vyplňte a odevzdejte CELÝ podepsaný DVOJLIST z časopisu Včelařství.
  • spolu s žádostí odevzdejte i řádně vyplněné statistické hlášení (Podklady pro statistický výkaz…).
  • schovejte si formulář „Plná moc…“ Pokud nebudete mít možnost vyzvednout si dotaci osobně, je předložení plné moci jedinou možností, jak ji za Vás může vyzvednou jiný včelař, rodinný příslušník, spolehlivý kamarád, včelařský důvěrník…
  • žádost o dotaci ideálně odevzdávejte svému důvěrníkovi, ušetříte tím čas s placením členských příspěvků (viz další bod)
  • spolu s předání žádosti o dotaci Vám důvěrník na místě vypočítá členské příspěvky na příští rok, které při předání žádosti zaplatíte. (Půjde pouze o členské příspěvky. Platbu za léčivo srážíme až při výplatě dotace – předpokládaný termín je březen 2023).
  • výpočet členského příspěvku: 350 + 16 × počet včelstev (300 Kč pro svaz, 50 Kč pro ZO Humpolec, 16 Kč za každé chované včelstvo)

3. Domluvte se s důvěrníkem na podzimním ošetření. Léčivo (Varidol) je připraveno pro všechna včelstva, protože žádný včelař podzimní léčení neodmítl. Jde o to, zda provedete všechna léčení fumigačními pásky, nebo zda se domluvíte s důvěrníkem na aerosolovém ošetření při třetí aplikaci léčiva. Tato domluva byla v posledních letech častým „třecím místem“. Neočekávejte, prosím, aerosolové ošetření, jako samozřejmost. Již třetím rokem není povinné, a proto Vám ho důvěrník provede jen na základě předchozí dohody.

4. Pokud jste k podletnímu léčení použili Gabon, nezapomeňte pásky po 30 dnech vyjmout a poctivě zlikvidovat (spálení). Jedním z hlavních důvodů snižování účinnosti léčiv proti varroáze je právě nedodržování léčebných termínů.

Přeji všem silná a dobře zakrmená včelstva, která Vám za zhruba půl roku začnou dělat jen a jen další radost.

Josef Zeman

Kontakt

ZO ČSV Humpolec, z.s.
Dolní náměstí 254, 396 01 Humpolec
Podpořeno z rozpočtu města Humpolec
X